tak0kadaの何でもノート

発声練習、生存確認用。

医学関連は 医学ノート

Rの行列とベクトルの積について

a <- matrix(seq(6), 2, 3)
b <- c(0, 0, 1)
c <- c(0, 1)

# 結果
> a
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6
> b
[1] 0 0 1
> c
[1] 0 1

# 期待通りの結果
> a * c
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  0
[2,]  2  4  6

# 期待と違う
> a * b
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  3  0
[2,]  0  0  6

# 修正
> t(t(a) * b)

   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  5
[2,]  0  0  6

これは後輩氏に教えてもらった。